Build, Compete and Grow in Vietnam

Build, Compete and Grow in Vietnam

Build, Compete and Grow in Vietnam

Chào mừng đến với Ipsos Business Consulting Việt Nam, bộ phận tư vấn chiến lược phát triển của tập đoàn Ipsos. Trước đây, việc kinh doanh từng khá đơn giản. Tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định và thị trường sẵn có, nơi họ có những mối quan hệ hợp tác lâu dài và thấu hiểu lẫn nhau với nhiều đối tác.

Dù các thị trường mới nổi và ít được biết đến luôn có nhiều cơ hội phát triển, nhưng các tổ chức có xu hướng mở rộng hoạt động kinh doanh theo cách đã được thử nghiệm và kiểm chứng - bằng cách lặp lại những gì đã được chứng minh hiệu quả ở các thị trường trước đó.

Ngày nay, thế giới đã và đang thay đổi đáng kể. Những thị trường mới đang bắt đầu xuất hiện và phát triển mỗi ngày. Sự tiến bộ của công nghệ, cùng với sự thuận tiện trong đi lại và vận chuyển thúc đẩy việc tiếp cận đến những nơi mà trước đây ít được khám phá. Tuy rằng ở hiện tại, việc tìm kiếm thông tin về những nơi này trở nên dễ dàng hơn, nhưng các tổ chức vẫn còn thiếu các kiến thức bản địa và nghiên cứu dựa trên dữ kiện thực tế để giúp đưa ra các quyết định sáng suốt về phương án kinh doanh trong một thị trường mới (hoặc thị trường đã tồn tại), hoặc thậm chí về việc có nên xâm nhập vào thị trường đó hay không.

Sự phát triển của công nghệ đã trở thành một nguồn lực thúc đẩy các cải tiến đột phá của nhiều tổ chức, điều này dẫn đến những mối đe dọa đến sự tồn tại cho các tổ chức không theo kịp đời đại.

Bên cạnh đó, những sự kiện gần đây như khủng hoảng tài chính toàn cầu, Brexit và sự đắc cử của tổng thống Donald Trump đã cho thấy ngay cả các thị trường lâu đời cũng có thể bị tác động bởi những hệ lụy lâu dài với quy mô rộng lớn trên toàn thế giới. Những sự kiện này, cùng với tác động của sự chuyển dịch về nhân khẩu học và nhu cầu của các phân khúc khách hàng mới và quan trọng, đang khiến các tổ chức phải xem xét lại và cân nhắc sửa đổi các mô hình và chiến lược kinh doanh, ngay cả trong các thị trường mà tổ chức đã hoạt động qua nhiều thế hệ.

Ipsos Business Consulting Việt Nam hỗ trợ các tổ chức và khách hàng trong việc vượt qua các tình huống phức tạp này. Kể từ năm 1994, chúng tôi đã giúp đỡ các khách hàng để thấu hiểu đầy đủ về thị trường khách hàng đang hoạt động hoặc có ý định mở rộng.

Chúng tôi là công ty tư vấn làm việc vì mục đích nhất định, và tin rằng tri thức là bàn đạp thúc đẩy các tổ chức tạo ra các cơ hội và sự phát triển trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi hoạt động dựa trên mối liên kết vững chắc với mạng lưới các chuyên gia và chuyên viên tư vấn, những người có kiến thức sâu sắc và giàu kinh nghiệm trong các thị trường quan trọng, mới nổi trên khắp thế giới. Các trung tâm tư vấn của chúng tôi đã có mặt ở 20 quốc gia trên 5 châu lục; nhưng kinh nghiệm thực tiễn và khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn và chiến lược kinh doanh dựa trên dữ kiện đã vượt ngoài phạm vi địa lý đó.

Tại Ipsos Business Consulting, chúng tôi đồng lòng thực hiện và được dẫn dắt bởi phương châm “Build · Compete · Grow” - ba từ gói gọn diễn tả chúng tôi là ai và mang lại điều gì cho khách hàng.

Build – Xây dựng nền tảng vững chắc cho mảng kinh doanh mới của khách hàng với nguồn lực đáp ứng được những cơ hội tiềm năng của thị trường.

Compete – Đề xuất mô hình kinh doanh cạnh tranh chiến lược hiệu quả.

Grow – Đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu tại các thị trường phát triển và mới nổi.

“Làm việc vì mục đích nhất định” không chỉ thể hiện được chúng tôi là ai mà còn làm rõ sự khác biệt của chúng tôi.

Chúng tôi tự tin với lĩnh vực chuyên môn của mình: kết nối với các tổ chức khát khao thông tin và hỗ trợ tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách đề xuất những kiến nghị mang tính chiến lược thông qua dữ kiện thực tế từ thị trường, dựa trên kinh nghiệm về thị trường nội địa của chúng tôi và kết quả của các nghiên cứu có mục tiêu. Chúng tôi tự hào là những chuyên gia và không nhất thiết phải có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng tôi không theo đuổi việc trở thành nhà tư vấn trong lĩnh vực quản lý chung, quản trị nguồn nhân lực và công nghệ thông tin. Chúng tôi biết rằng những kinh nghiệm và phương pháp của chúng tôi là tốt nhất và chúng tôi tự hào vì điều đó.

Hơn nữa, chúng tôi nhận thức rõ mục đích và lý do của mình trong việc trực tiếp giải quyết ba câu hỏi hàng đầu của các nhà lãnh đạo kinh doanh, đó là:

Tôi nên làm gì để xây dựng tổ chức của mình trong một thị trường nhất định?

Ai là đối thủ của tôi và làm thế nào tôi có thể cạnh tranh hiệu quả nhất với họ?

Những cơ hội tăng trưởng cho tổ chức chúng tôi trong thị trường và chúng tôi nên định vị bản thân như thế nào để đạt được sự tăng trưởng tốt nhất?

Trong hơn ba thập kỷ qua, chúng tôi đã phát triển một số công cụ và quy trình bản quyền để trả lời những câu hỏi này và giúp khách hàng “Build · Compete · Grow”.

Liên hệ với chúng tôi tại văn phòng thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ độc đáo của chúng tôi - về chiến lược phát triển tại Việt Nam, Đông Nam Á, hoặc bằng cách sử dụng mạng lưới trung tâm tư vấn của chúng tôi trên khắp thế giới, chúng tôi có thể hỗ trợ các khách hàng Việt Nam đang quan tâm đến thị trường nước ngoài trên khắp 5 châu lục.

Meet the team

Phong Quach
Phong Quach Head of Consulting - Vietnam
Khanh Ngo
Khanh Ngo Senior Consultant
Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

Level 9A, Nam A Bank Tower,
201-203 CMT8 Street, Ward 4, 
District 3, Ho Chi Minh City
Vietnam

Tel: +84 12646 84 714

Articles

By using this website, you agree to our use of cookies to personalise certain website features and to measure the audience and use of this website. Find out more

I agree